Jak rozliczyć w PIT 2014 zagraniczne składki ubezpieczeniowe, odprowadzane przez polskiego podatnika pracującego poza granicami kraju?

pieniądze ilustracja

Jeśli polski podatnik pracuje w ciągu roku podatkowego za granicą, gdzie osiąga dochody podlegające opodatkowaniu i opłaca składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, musi rozliczyć się również i w Polsce, o ile tak stanowi umowa międzynarodowa o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Czy jednak zestawienia pity 2014 takich podatników mogą uwzględniać zagraniczne składki ubezpieczeniowe? W wielu przypadkach – tak.


Prawo do odliczenia składek.

Polski podatnik na mocy ustawy o PIT ma prawo do pomniejszenia swojego dochodu opodatkowanego na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, o pobrane lub opłacone w Polsce składki na ubezpieczenia społeczne. Rozliczenie PIT 2014 może też uwzględniać odliczenie składek zagranicznych. PITy 2014 program podpowiada, że jest to możliwe, ale wyłącznie wtedy, kiedy składki ubezpieczeniowe opłacane do zagranicznych systemów ubezpieczeniowych są odprowadzane lub pobierane w państwach członkowskich:

  • Unii Europejskiej,
  • Europejskiego Obszaru Gospodarczego
  • lub Konfederacji Szwajcarskiej.
Styczeń 24, 2015

Polityka Prywatności